Reklameskilte / hal-reklame

Vi leverer enhver form for skiltning, også reklameskilte til idrætshaller.

Her er det 3 skilte på endevæggen i Hou Hallen.

 

reklameskilte